Damskie sportowe buty Adidas, Puma, Fila, New Balance, Reebok New Balance

New Balance

Historia marki New Balance
Ameryka?ska marka NB to producent odzie?y i obuwia sportowego, który dzia?a od ponad stu lat. Marka jest ikon? stylu fanów pi?ki no?nej na ca?ym ?wiecie, ostatnio zyska?a ogromn? popularno?? w?ród sportowców, sportowców zawodowych i mody ulicznej. Firma nie zapomina o sprz?cie profesjonalnych klubów sportowych. Prawdopodobnie wszyscy wiedz?, ?e za?o?yciel marki William Riley obserwuje g??, która zwróci?a uwag? na jej doskona?? odporno?? na nogi dzi?ki trzypunktowemu podparciu. Poprzez swoje obserwacje opracowa? podparcie dla butów. W 1938 r. Firma rozpocz??a produkcj? butów do biegania dla ma?ego klubu sportowego, a po dwóch latach produkowa?a buty dla sportowców na zamówienie. W bardzo komfortowych trenerach sportowcy New Balance zacz?li bra? udzia? w ró?nych zawodach sportowych.
W 50. latach popularno?? NB spad?a w USA. W 1962 roku firma produkuje unikalny model Trackster c, który rozpocz?? produkcj? w siatkach wymiarowych. W 1976 roku wraz z wydaniem modelu M320 odniós? ogromny sukces. S? uznawane za najlepszy model do biegania dzi?ki najnowszym technologiom: wysokie, g?ste mocowanie stopy na pi?cie, a nylonowy j?zyk to skóra. Po kilku latach firma dzia?a dla 6 osób, w Anglii New Balance, aw Irlandii fabryka na rynek europejski. Obecnie firma produkuje 45 milionów par rocznie, które s? sprzedawane na ka?dym kontynencie, a ich g?ówna siedziba mie?ci si? w Bostonie.
Produkcja
Dzi? NB jest jedn? z niewielu firm, które produkuj? swoje produkty nie tylko w Azji, ale tak?e w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. A tam, gdzie si?a robocza jest znacznie dro?sza. Ale New Balance nie b?dzie oszcz?dza? na jako?ci. Dzi?ki szeroko rozwini?tej produkcji butów New Balance to nie tylko pe?ny rozmiar i pó?produkt. To pozwala wybra? rozmiar wrighta. Firma nie stoi w miejscu i ci?gle wprowadza nowe technologie w materia?ach i podeszwach. Na przyk?ad:
Abzorb jest jedn? z najpopularniejszych opcji amortyzacji. ?agodzi ciosy podczas biegania i chodzenia.
REVlite jest dok?adnie taki sam jak EVA i CAP (lekki materia? podeszwy o wysokiej wytrzyma?o?ci), ale tak?e o 30% l?ejszy. U?ywany w modelach, w których ka?dy gram ma wielk? warto??.
ENCAP to do?? mocna warstwa poliuretanowa mi?dzy poprzeczk? a mi?kk? podeszw? EVA. Podeszwa ta kanapka jest jeszcze d?u?sza.
Gdzie kupi? NEW BALANCE?
Podobnie jak wszystkie oryginalne trampki, które mo?na kupi? na stronie Kedoff.net. W dziale damskie buty znajdziesz tylko jako?ciowe i oryginalne produkty. Mo?esz z?o?y? zamówienie online na stronie Kedov.net, a tak?e przej?? do jednego z naszych sklepów w Kijowie.

Co i jak nosi? tenisówki New Balance?
Kupuj?c takie klasyczne modele, jak: 608, 574, 997, 996, 373, na pewno nie przegrasz. Oczywi?cie w naszych czasach trampki s? u?ywane przez projektantów mody. Bardzo cz?sto widujemy je na pokazach mody. Ponadto wspó?czesne trendy krzycz?, ?e obraz powinien by? nie tylko stylowy, ale tak?e wygodny. A co mo?e by? wygodniejszego ni? trampki? Mo?na je nosi? w dowolnym momencie. Na stronie Kedoff.net mo?na zamówi? trampki na lato, zim?, wiosn? lub jesie?. Obecna moda pozwala nogom nosi? trampki do ka?dego rodzaju odzie?y: d?insy, spodnie, szorty, spódnice, sukienki, swetry, swetry rozpinane, p?aszcze i oczywi?cie co? w stylu kombinezonu sportowego. Trampki New Balance sprawdzaj? si? w codziennym stylu.
D?insy w po??czeniu z NB
Bez wyj?tku wszystkie trampki New Balance wygl?daj? harmonijnie z jeansami. Mo?esz eksperymentowa?, a Twój wizerunek jest nie tylko wygodny, ale tak?e stylowy. Krzy?e ?wietnie nadaj? si? na przyci?te koszulki. Lekko uchylone kostki zawsze daj? obraz seksualno?ci.
Je?li szukasz prostej odpowiedzi na pytanie, jakie ubrania s? najlepsze dla butów New Balance, mo?emy ?mia?o powiedzie? - prawie wszystko, co znajduje si? w Twojej garderobie.
Kupuj?c trampki na stronie Kedoff.net, otrzymujesz tylko oryginalne i wysokiej jako?ci towary, doskona?e porady mened?era, szybk? dostaw? na Ukrain? i gwarancj? produktu.

Przeczytaj więcej

  • Dostawa
    na Ukrainie от 2000 UAH
  • Dostawa do domu
    na Ukrainie
  • Powrót
    w ciągu 14 dni